Sieć kontaktów

Uniwersytet Szczeciński

Nazwa:

Uniwersytet Szczeciński

Strona WWW:

https://en.usz.edu.pl/

Telefon:

91 444 11 72

Adres:

Szczecin 70-453
al. Papieża Jana Pawła II 22a

Uniwersytet Szczeciński

Jest największą uczelnią Pomorza Zachodniego, rozwija dynamicznie powojenną tradycję akademicką pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie. Powstała z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Szczecinie. W skład Uniwersytetu Szczecińskiego wchodzi 7 wydziałów, na których uczą się tysiące studentów. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie, a także studia podyplomowe i kursy uzupełniające. Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+, co daje międzynarodowe doświadczenie i wartościowy wpis do CV. Współpracuje również z pracodawcami – organizuje staże, praktyki oraz szkolenia. Uniwersytet Szczeciński, poza bogatą ofertą edukacyjną, oferuje swoim studentom wiele możliwości rozwoju oraz szerokie wsparcie.

Centrum Transferu Technologii

Działa w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników prac naukowych, upowszechniania wiedzy, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kreowania i promocji postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. CTT organizuje szkolenia, konferencje tematyczne, seminaria i studia podyplomowe dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań Centrum. Oferuje nawiązywanie relacji biznesowych w zakresie oferty naukowo-technologicznej.

Skip to content