Sieć kontaktów

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Nazwa:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Strona WWW:

https://www.pum.edu.pl/

Telefon:

91-48-00-875

Adres:

71-422 Szczecin
ul. Piotra Skargi 15/8

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie kształci ponad 5,5 tys. studentów na 14 kierunkach studiów w ramach trzech wydziałów: Wydziału Medycyny i Stomatologii, Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Profesjonalna kadra dydaktyczna uczelni liczy ponad 700 osób, w tym blisko 130 profesorów. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowoczesnych centrach, a także w dwóch szpitalach klinicznych PUM. Według ogólnopolskiego rankingu PERSPEKTYW Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zajmuje 12. miejsce wśród uczelni wyższych, pierwsze wśród najlepszych uniwersytetów w kraju pod względem efektywności naukowej oraz niezmiennie pierwsze w regionie Pomorza Zachodniego.

Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Do głównych zadań CTT PUM należy m.in. ocena wyników prac naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem wdrożenia, transferu i komercjalizacji. CTT współuczestniczy w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej Uniwersytetu w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego, a także komercjalizacji i ochrony praw własności intelektualnej.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powołał spółkę celową Centrum Innowacyjnych Technologii PUM sp. z o.o., której celem jest prowadzenie procesów komercjalizacji pośredniej i promowanie przedsiębiorczości akademickiej.

Skip to content