Sieć kontaktów

Politechnika Morska w Szczecinie

Nazwa:

Centrum Transferu Technologii Morskich

Strona WWW:

https://cttm.pm.szczecin.pl/pl/

Telefon:

91-48-09-696

Adres:

Szczecin 70-500
ul. Wały Chrobrego 1-2

Politechnika Morska w Szczecinie

Misją Politechniki Morskiej w Szczecinie jest kształcenie oficerów – nawigatorów, mechaników i elektryków oraz kadry sektorów IT, geodezji oraz transportu, spedycji i logistyki zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami światowej floty i gospodarki. Specyfika przyszłej profesji wymaga, by studenci od pierwszych chwil mieli kontakt z morzem i praktyczną nauką zawodu. Absolwenci Politechniki Morskiej z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie.

Centrum Transferu Technologii Morskich

Zostało utworzone jako odpowiedź na potrzebę komercjalizacji wyników działalności naukowej uczelni. Obsługuje procesy komercjalizacji wyników działalności naukowej pracowników Politechniki Morskiej, procesy komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni, wspiera pracowników uczelni w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów oraz obsługuje procesy realizacji usług badawczych. Centrum Transferu Technologii Morskich zajmuje się również ochroną własności intelektualnej, wynalazczością i ochroną patentową, transferem wyników wiedzy i technologii do gospodarki, współpracą ze spółką celową Uczelni oraz zasadami korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni. Pracownicy CTTM świadczą usługi eksperckie, takie jak analizy (w tym laboratoryjne), ekspertyzy, raporty, usługi badawcze, podwykonawstwo B+R w projektach realizowanych przez firmy oraz doradztwo naukowe i techniczne.

Centrum Projektów i Innowacji

Zostało powołane w nowopowstałym Pionie ds. Innowacji i Rozwoju. Zajmuje się projektami europejskimi z wyłączeniem wymiany studentów i kadry akademickiej oraz projektami krajowymi.

Skip to content