Sieć kontaktów

Politechnika Koszalińska

Nazwa:

Politechnika Koszalińska

Strona WWW:

https://www.tu.koszalin.pl/

Telefon:

94 347 86 17

Adres:

Koszalin 75-453
ul. Śniadeckich 2

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska jest uczelnią z ponad 55-letnim doświadczeniem w kształceniu nie tylko inżynierów. Uczelnia powstała – jako Wyższa Szkoła Inżynierska – w 1968 roku. Była i jest uczelnią techniczną, ale na przestrzeni lat wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej kierunki ekonomiczne, humanistyczne, społeczne i artystyczne. Obecnie ma zróżnicowaną ofertę trzystopniowego kształcenia na 28 kierunkach i ponad 80 specjalnościach.

Przez ponad 55 lat działalności uczelnia stała się istotną częścią otoczenia, integrując się z lokalną społecznością. Politechnika Koszalińska współpracuje z podmiotami wszystkich dziedzin życia publicznego, wspierając rozwój miasta i regionu. Uczelnię charakteryzuje współpraca z biznesem, bliskie relacje ze studentami i nowoczesność.

 

Współpraca z biznesem

Politechnika Koszalińska prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Nie tylko poprzez kształcenie studentów na potrzeby konkretnych sektorów przemysłu i gospodarki, a nawet wspólne projektowanie i realizowanie studiów dostosowanych do specjalistycznych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, czego dobrym przykładem pozostają relacje z Kronospanem w Szczecinku i GlobaLogic w Koszalinie.

Ponadto uczelnia prowadzi autorski projekt „Politechnika Koszalińska bliżej biznesu”, który polega na współorganizacji projektów łączących dwa światy – biznesu i nauki. Poszczególne jednostki uczelni prowadzą badania naukowe i realizują projekty badawcze, adresowane do firm, z myślą o rozwoju biznesu lokalnego. Powstające w laboratoriach i pracowniach wynalazki są patentowane i zasilają bogate portfolio, z którego korzystać mogą przedsiębiorstwa.

Politechnika Koszalińska uruchomiła również i prowadzi Konstelację Wiedzy, będącej portalem zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Politechniki Koszalińskiej. Znajduje się tam i dostępny jest w przystępnej formie, katalog usług badawczych, aparatury badawczej, patentów i dotychczas zrealizowanych usług badawczych.

 

Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej

Dział zajmuje się między innymi: współpracą z jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania, organizacji i finansowania badań naukowych, prowadzeniem monitoringu postępu prac naukowych na uczelni i prognozowaniem ich wpływu na proces ewaluacji dyscyplin naukowych oraz prowadzeniem wewnętrznych projektów badawczych.

Dział prowadzi działania na rzecz współpracy z przemysłem i biznesem, które polegają między innymi na: poszukiwaniu nabywców dla wybranych rezultatów badawczych; monitorowaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji związanych z własnością intelektualną; nadzorowaniu umów licencyjnych w zakresie patentów; nadzorowaniu procedur komercjalizacji dóbr własności przemysłowej; koordynowaniu zawierania umów z przedsiębiorcami w zakresie prac badawczo-rozwojowych pod kątem chronionej własności intelektualnej uczelni oraz komercjalizacji w tematyce danej umowy; współtworzeniu oferty biznesowej i ofert technologicznych wypracowanych rezultatów badawczych dla przedsiębiorców i jej promocja.

Skip to content