Powró†
Artykuły

Sztuka rozwoju – Na Pomorzu Zachodnim na innowacje patrzymy szeroko

O tym, jak ważne dla konkurencyjności regionów jest wspieranie innowacyjności i inwestowanie w rozwój inteligentnych specjalizacji, mówi się już od jakiegoś czasu. A jak wygląda to w praktyce? Czy regionalne wsparcie innowacyjnych inicjatyw wychodzi poza branże ICT i przemysł? Na Pomorzu Zachodnim na ten temat patrzy się dużo szerzej, stawiając na innowacyjność nie tylko w rejonach bliskich gospodarce, ale też w nauce, a nawet sztuce.

Transformacja cyfrowa to jeden z kluczowych trendów biznesowych w perspektywie następnych kilkunastu lat. Od 2011 r. działa Klaster ICT Pomorze Zachodnie, skupiający się na 5 obszarach – szkoleniach, organizacji wydarzeń, rynku pracy, współpracy ze szkołami wyższymi i średnimi oraz współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej. Jego inicjatywy służą tworzeniu warunków odpowiednich do rozwoju i ekspansji firm IT, kooperacji, dzielenia się wiedzą i budowania prężnego ekosystemu ICT na Pomorzu Zachodnim.

W chemii stawiamy na zieleń

Kolejnym filarem działań proinnowacyjnych regionu jest Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Jest to inicjatywa badawczo-rozwojowa obejmująca szeroko pojętą branżę chemiczną i biotechnologiczną. Jednym z głównych celów jest tutaj zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w projekty pozwalające ograniczać szkodliwy wpływ procesów chemicznych w przemyśle. Co więcej, w ramach klastra opracowuje się tzw. zielone produkty i usługi umożliwiające aktywne wykorzystywanie zdobyczy nowoczesnej chemii do poprawy stanu środowiska naturalnego. Klaster działa przede wszystkim w obszarach biogospodarki, opakowań, odzysku materiałów i energii oraz zdrowej żywności. Bierze udział w licznych projektach międzynarodowych promując za granicą rodzimy biznes i naukę oraz czerpiąc inspiracje z najważniejszych światowych odkryć, trendów i idei.

Sztuka rozwoju - Na Pomorzu Zachodnim na innowacje patrzymy szeroko

Sztuka i innowacje pod jednym dachem

Szczególnym przedsięwzięciem i fenomenem, nie tylko na mapie zachodniopomorskich działań innowacyjnych, ale też w szerszej skali, jest Akademia Sztuki w Szczecinie. Niezwykła, bo oparta na odkrywczym podejściu do nauczania artystycznego, pokazująca, jak wcielić w rozwój innowacyjności tak wyjątkową dziedzinę jak sztuka. Szczecińska Akademia Sztuki, jako jedyna w Polsce publiczna uczelnia wyższa, łączy kształcenie w dziedzinie sztuk muzycznych i wizualnych. To uczelnia młoda, otwarta i progresywna, aspirująca do miana międzynarodowej. Źródeł inspiracji i obszarów wpływu poszukuje poza granicami Polski, zapraszając do współpracy wybitnych artystów i dydaktyków z największych ośrodków akademickich Europy.

Na uczelni funkcjonuje m.in. Centrum Przemysłów Kreatywnych. To inicjatywa pozwalająca rozwijać innowacyjność na różne sposoby. Powstają tu nowatorskie produkty – od kombinezonów dla medyków i aplikacji do rehabilitacji, po prototypowe okna czy interaktywne materiały edukacyjne dla dzieci. Część z nich jest rejestrowana jako wzory przemysłowe. Centrum prowadzi też warsztaty i laboratoria dla młodzieży ucząc młodych mieszkańców zachodniopomorskiego, że można i warto realizować nawet najbardziej oryginalne i kreatywne pomysły, a to, co niemożliwe, tak naprawdę jest w zasięgu ręki. Takie edukacyjne podejście jest bardzo ważne, gdyż to właśnie ci młodzi ludzie, którzy obecnie biorą udział w warsztatach, za kilka lat będą tworzyć biznes i naukę na Pomorzu Zachodnim.

Sztuka rozwoju - Na Pomorzu Zachodnim na innowacje patrzymy szeroko

Za każdą innowacją stoi człowiek

Każda innowacja to duże osiągnięcie, postęp i możliwości rozwoju dla regionu i gospodarki, nie tylko lokalnej. Należy jednak pamiętać, że to zawsze jest też praca i sukces wielu osób, osiągających cel dzięki swojej przedsiębiorczości, ale przed wszystkim wizji i otwartości. Potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności stanowią uczelnie. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie od ponad 10 lat działa Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które pomaga naukowcom w poszukiwaniu finansowania ich badań a następnie komercjalizacji technologii. Przedsiębiorcy zaś mogą liczyć na współpracę ze środowiskiem naukowym czy wsparcie w poszukiwaniu finansowania innowacyjnych projektów.  Przy Politechnice Koszalińskiej działa Centrum Szybkiego Prototypowania, którego misją jest prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju wdrażanych technologii. Efektem prac Koszalińskiego CSP są na przykład prototypy implantów medycznych, które już niebawem mają szansę pomagać pacjentom. Takich miejsc na Pomorzu Zachodnim jest zdecydowanie więcej – na Politechnice Morskiej działa Centrum Projektów i Innowacji, a przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, gdzie wypracowywane są rozwiązania wpływające na poprawę zdrowia i urody, w zakresie chirurgii naczyniowej, rehabilitacji czy preparatów kosmetycznych. Są to jedynie przykłady, jednak niewątpliwie wszystkie uczelnie na Pomorzu Zachodnim wspierają komercjalizację innowacji budując most między światem nauki i biznesu. Pomagają też upowszechniać osiągnięcia naukowe pracowników uczelni. Nauka to biznes dnia jutrzejszego, a w tej tematyce Pomorze Zachodnie jest ekspertem.

Zadani realizowane w ramach projektu "Pomorze Zachodnie"

Skip to content