Powró†
Artykuły

Tworzenie modelu biznesowego

Artykuł Tworzenie modelu biznesowego

Po wygenerowaniu pomysłu na produkty lub usługi, które może oferować startup, otwiera się przed nami kolejny etap – planowanie wprowadzenia naszego rozwiązania na rynek. Z pomocą przychodzi wówczas model biznesowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie dopasowywać swoją wizję do realnych potrzeb na rynku.

Model biznesowy to plan działania, który ma na celu krok po kroku poprowadzić, wytworzyć, dostarczyć, a na końcu zmonetyzować to, co oferuje startup. Stworzenie modelu biznesowego powinno być jednym z pierwszych kroków poczynionych przez foundera, ponieważ jest filarem, który będzie trzymał na ścieżce poznania klienta i modyfikowania tego, co chcemy zrobić.

Przykładowe modele biznesowe:

 • Platforma

Model ten polega na agregowaniu danych w jednym miejscu, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej trafny wybór produktu lub usługi, którymi są zainteresowani.

 • Freemium

Działanie tego modelu opiera się na oferowaniu użytkownikom możliwości korzystania z produktu w ograniczonym zakresie.

 • Model subskrypcyjny

Polega on na oferowaniu dostępu do usługi lub produktu przez uiszczanie regularnej opłaty abonamentowej.

 • DIY – Do It Yourself

Model ten opiera się na personalizacji produktu wedle życzenia klienta.

Czym jest Business Model Canvas?

Jest to szablon, od którego powinniśmy rozpocząć budowę modelu biznesowego. Analizuje podstawowe elementy startupu, porządkuje idee i założenia firmy. Pozwala całościowo patrzeć, czy zachodzą korelacje między danymi segmentami.

 

9 kroków Business Model Canvas

 1. Segment klientów

Jakie segmenty klientów głównie obsługujemy? Kim są nasi najważniejsi klienci? Czy przez następne dziesięć lat będą to ci sami ludzie?

 1. Propozycja wartości

Jakie problemy klientów rozwiązujemy i jakie potrzeby spełniamy? Jaką wartość lub korzyści tworzymy dla klientów? Co może sprawić, że klient zmieni zdanie i pójdzie do konkurencji?

 1. Kanały dotarcia

Przez jakie kanały chcemy dotrzeć do naszych segmentów klientów i jak teraz do nich docieramy? Które kanały dotarcia działają najlepiej, które są najbardziej opłacalne? W jaki sposób umożliwiamy klientom zakup określonych produktów i usług? Jak zapewniamy obsługę klienta?

 1. Relacje z klientem

Jakich relacji oczekują nasi klienci i jak je utrzymujemy? Jakie relacje mają nasi konkurenci ze swoimi klientami? Jaki rodzaj relacji tworzy największą wartość dla naszych klientów? Jak wzmocnić relację z klientem?

 1. Struktura przychodów

Jakie są strumienie przychodów naszej firmy? Za co klient jest gotów zapłacić?

 1. Kluczowe zasoby

Jakie zasoby posiadamy, a jakich potrzebujemy (system informatyczny, zasoby ludzkie, sprzęt, lokalizacja itp.)?

 1. Kluczowe czynności

Jak wytwarzamy nasze produkty? Jakich kompetencji i kluczowych działań potrzebujemy? Czy nasz łańcuch wartości w pełni wykorzystuje nasze kluczowe kompetencje?

 1. Kluczowi partnerzy

Co im oferujemy, a co oni oferują nam? Jaki jest ich związek z naszą działalnością? Kim są nasi najważniejsi partnerzy? Kto najbardziej wpływa na nasz segment klientów?

 1. Struktura kosztów

Co generuje koszty? Czy koszty można zoptymalizować bez zmniejszenia postrzeganej wartości naszej firmy?

BMC zazwyczaj uaktualniamy co 6-12 miesięcy, przy kwartalnej kontroli. Jedną z najlepszych i najprostszych metod weryfikacji modelu biznesowego, jest przeprowadzanie wywiadów i ankiet wśród użytkowników lub potencjalnych klientów. Feedback, który otrzymamy, pomoże w dopracowaniu produktu lub usługi.

Rady dla początkujących founderów:

 • Daj sobie czas na stworzenie i przeanalizowanie dobrego modelu biznesowego. Nie zrażaj się teorią i merytorycznym przygotowaniem!
 • Szczegółowo zbadaj środowisko i potencjalnego klienta.
 • Miej plan awaryjny i bądź otwarty na potencjalne modyfikacje.
 • Bądź realistą.
 • Nie podchodź do biznesu na zasadzie „Wydaje mi się, że…”.
 • Porozmawiaj z osobami, które zaczynały w podobnym środowisku.

Źródło publikacji: Mikołajczak M., Tworzenie modelu biznesowego, [w:] Start – sukces i wszystko co pomiędzy. Przewodnik po biznesie na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2022, s. 18-19.

Skip to content